Logistik och leveranssäkerhet

Vi är flexibla när det gäller att hitta bra logistiklösningar tillsammans med våra kunder globalt. Avropsorder, årsavtal, konsignationslager och EDI-lösningar är exempel på möjligheter för att uppnå säkra leveranser i rätt tid. Vi är reviderade enligt Odettes logistikbedömning.