Historik

Andra världskriget pågick och råvaror för gummitillverkning var nästan omöjliga att komma över. Trots detta lyckades man hålla produktionen av gummitätningar i gång. För många verkstäder blev leveranserna från ”Tranan” en förutsättning för fortsatt produktion.

Verksamheten växte och 1948 blev INDUSTRIGUMMI aktiebolag. 1959 gick det inte längre att utöka i Traneberg
och verksamheten flyttades till ett industrihus i Hammarby.
Med ökade tekniska resurser kunde INDUSTRIGUMMI fortsätta att tillverka gummidetaljer till en alltmer fordrande kundkrets.

Ett avgörande steg i utvecklingen togs 1974, när överflyttningen till fabriken i Bromma inleddes. En omfattande investering i moderna maskiner lade grunden till en rationell och konkurrenskraftig produktion av precisionsartiklar. Den nya teknologin jämnade vägen för bearbetningen av nya avancerade polymerer, ett område som blivit något av INDUSTRIGUMMIs specialitet.

AB INDUSTRIGUMMI flyttade 2009 till nya produktionsanpassade lokaler i Skogås. Företaget är fortfarande ett familjeföretag, tillräckligt flexibelt för att både kunna hjälpa lokala verkstäder med mindre serier, samt  leverera högkvalificerade konstruktionsdetaljer i stor skala till multinationella industrikoncerner.