Fordonsindustri

Höga krav ställs på leverantörer till fordonsindustrin. Leveransprecision, kvalitetssäkerhet och kostnadseffektivitet. INDUSTRIGUMMI har under många år varit leverantör till den tunga fordonsindustrin och har lång erfarenhet av branschtypiska krav som exempelvis PPAP. Vi är reviderade enligt Odettes logistikbedömning och använder EDI.