Kontakt

VD
Försäljning/Marknad
Verksamhetssystem, Kvalitet/Miljö

Dragan Sarkan
Tel +46 (0) 8-634 16 31 (direkt)
Fax +46 (0) 8-80 86 56
E-post: ds@industrigummi.se

O-ringar, Logistik och Inköp:

Mikael Eriksson
Tel +46 (0) 8-634 16 34 (direkt)
Fax +46 (0) 8-80 86 56
E-post: me@industrigummi.se

Försäljning Lego,
Produktkvalitet (Reklamationer):

Sten Nilsson
Tel +46 (0) 8-634 16 36 (direkt)
Fax +46 (0) 8-80 86 56
E-post: sn@industrigummi.se

Ekonomi:

Maria von Wowern
Tel +46 (0) 8-586 11 625 (direkt)
Fax +46 (0) 8-80 86 56
E-post: maria.vonwowern@industrigummi.se

Produktion:

David Chia
Tel +46 (0) 8-634 16 33 (direkt)
Fax +46 (0) 8-80 86 56
E-post: dc@industrigummi.se

Post och besöksadress:
AB INDUSTRIGUMMI
Dumpervägen 6
142 50 SKOGÅS
Tel: +46 (0) 8-26 26 40
Fax: +46 (0) 8-80 86 56
E-post: info@industrigummi.se
Orgnr: 556051-8994

Beställningar skickas till order@industrigummi.se

Fakturor skickas till invoice@industrigummi.se